5 Δεκεμβρίου 2022

Πανεπιστήμια

Τους φοιτητές του υποδέχονται από σήμερα σταδιακά, με φυσική παρουσία, τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ωστόσο ορισμένα ιδρύματα,...
Πανεπιστήμια:  Τα μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δια ζώσης και υφίστανται τις προϋποθέσεις για την...