1 Φεβρουαρίου 2023

εικονικός εμβολιασμός

Οι αστυνομικοί των Εσωτερικών Υποθέσεων που έλαβαν την πληροφορία για πιθανή διενέργεια εικονικού εμβολιασμού μιας γιατρού και...