5 Δεκεμβρίου 2022

ελληνογαλική συμφωνία

Ο ελληνικός λαός βλέπει και κρίνει. Και αξιολογεί πώς τοποθετείται ο καθένας σε ιστορικές στιγμές, αναφέρει ο...