1 Φεβρουαρίου 2023

επικουρικές συντάξεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ αποφάσισε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών κύριων και επικουρικών συντάξεων. Στο πλαίσιο της εφαρμογής...