5 Δεκεμβρίου 2022

καθηγητές

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα edupass.gov.gr, το νέο εργαλείο για την την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά...