1 Φεβρουαρίου 2023

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας  Νικόλαος Παναγιωτόπουλος παρακολούθησε την τελική φάση της ασκήσεως «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ ‘21» που πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Βολής «Ψηλός...