28 Νοεμβρίου 2022

προσφυγικό

Πέντε μεσογειακές χώρες ζήτησαν το Σάββατο τη «δίκαιη» και «υποχρεωτική» κατανομή των ευθυνών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης...