5 Δεκεμβρίου 2022

προστασία

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε η μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή μέχρι σήμερα, δοκιμάζοντας την αποτελεσματικότητα της χρήσης μάσκας. Η μελέτη...