7 Δεκεμβρίου 2022

συγχωνεύσεις εταιρειών

Φορολογικά κίνητρα με σκοπό τη διευκόλυνση των συνενώσεων, των πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών και συνεργασιών των μικρών...